title
DevNet
DevNet Associate нь сүлжээний инженерүүдэд хөгжүүлэгч(developer) –ийн мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт юм.
Overview

Сургалтын нэр: CISCO SERTIFIED DEV NET ASSOCIATE

Богино танилцуулга: DevNet Associate сургалт нь сүлжээний инженерүүдэд хөгжүүлэгч(developer) –ийн мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт юм. Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар software development, network automation, api,docker, devops зэрэг технологиудын талаар мэдлэг эзэмших болно.

Related Courses