title
DevNet Associate 1.0
DevNet Associate нь сүлжээний инженерүүдэд хөгжүүлэгч(developer) –ийн мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт юм. .
Overview
hour
40 hours
exam
200-901 DEVASC
instructor
Munkhbayar .B

DevNet Associate нь сүлжээний инженерүүдэд хөгжүүлэгч(developer) –ийн мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт юм. Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар software development, network automation, api, docker, devops зэрэг технологиудын талаар мэдлэг эзэмших болно.

Related Courses