title
Cisco CCNP ENARSI
Learn to how to configure, operate, implement advanced HSRP,GLBP, Advanced VLAN, VLAN Security
Overview
price
1,900,000₮
hour
48 hours
exam
ENARSI 300-410
instructor
Baasandorj .B, Munkhbayar .B
bonus
Student guide + 24/7 lab access + exam preparation

Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 сургалт нь байгууллагын сүлжээний асуудлыг илрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэх, тохируулах мэдлэгийг олгоно. Түүнчлэн ENARSI нь Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) сургалтын сэдвүүдийг өргөтгөсөн ба ахисан түвшиний замчлал, сүлжээний дэд бүтэцийн технологиудыг агуулна.

Related Courses