2017/08/23Cyber security

Nmap програмын өргөн ашиглагддаг жишээ


| | | | | --- | --- | --- | | БАЙГ СОНГОХ | | | Жишээ | Тайлбар | | nmap 192.168.1.1 | Нэг IP хаяг сонгоно | | | nmap 192.168.1.1 192.168.2.1 | Онцгойлон заасан IP хаягуудыг сонгоно | | nmap 192.168.1.1-254 | Онцгойлон тодорхойлсон хаягийн цар хүрээг сонгоно | | | nmap 192.168.1.0/24 | Сүлжээгээр нь сонгоно | | nmap –iL target.txt | Файлаас байг сонгоно | | nmap –iR 100 | Санамсаргүй 100 хостыг сонгоно | | nmap --exclude | Хостын жагсаалтаас хасна |


| | | | | --- | --- | --- | | SCAN АРГА ТЕХНИК | | | Жишээ | Тайлбар | | nmap 192.168.1.1 -sS | TCP SYN scan арга | | | nmap 192.168.1.1 -sT | TCP порт scan арга | | nmap 192.168.1.1 -sU | UDP порт scan арга | | | nmap 192.168.1.1 -sA | TCP ACK порт scan арга | | nmap 192.168.1.1 –sW | TCP Цонх scan арга |


| | | | | --- | --- | --- | | ПОРТ SCAN ХИЙХ | | | Жишээ | Тайлбар | | nmap 192.168.1.1 –p 21 | Х портыг scan хийнэ | | | nmap 192.168.1.1 –p 21-100 | Портын цар хүрээгээр scan хийнэ | | nmap 192.168.1.1 -p U:53, T:21-25,80 | UDP 53 болон TCP 21-25,80 портуудаар scan хийнэ | | | nmap 192.168.1.1 -p- | Бүх портоор scan хийнэ | | nmap 192.168.1.1 -F | Хурдан порт scan хийнэ |

Хуваалцах

Санал болгох нийтлэл

Student Reviews
5.0
(35+ reviews on Facebook)
profile
Анхбаяр
“Very good training center thank you so much.”
profile
Мөнхтөр
“Сургалтын орчин болон тоног төхөөрөмж, багш нарын заах арга барил сайн.”
profile
Нямбаяр
“Өөрийнхөө ямар түвшинд явааг мэдэж авлаа. Үнэхээр тархиа цэнэглэлээ. Баярлалаа”
profile
Батмөнх
“Mikrotik сургалт амжилттай дууслаа. Сургалтын төвийн хамт олондоо баярлалаа.”
profile
Энхболд
“Чадварлаг хамт олонтой хамтран ажиллахад таатай байлаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.”
profile
Баясах
“Лабораторийн орчноо хамгийн сайн бүрдүүлсэн газар шүү.”
profile
Шинэбаяр
“Docker & Kubernetes сургалтанд хамрагдлаа. Сургалтын чанарт сэтгэл хангалуун байлаа.”
profile
Соёомбо
“Сургагч багшийн мэдлэг, ур чадвар, сургалтын өгөөж болон сургалтын орчин хангамж таалагдсан”
profile
Х. Уранцэцэг
“Сургалтанд хамрагдсандаа сэтгэл халуун байна. Сургалтын төвдөө амжилт хүсье.”
profile
Батцэрэн
“Шинэ зүйл сурсандаа баяртай, сэтгэл хангалуун байна.”
profile
Анхбаяр
“Very good training center thank you so much.”
profile
Мөнхтөр
“Сургалтын орчин болон тоног төхөөрөмж, багш нарын заах арга барил сайн.”
profile
Нямбаяр
“Өөрийнхөө ямар түвшинд явааг мэдэж авлаа. Үнэхээр тархиа цэнэглэлээ. Баярлалаа”
profile
Батмөнх
“Mikrotik сургалт амжилттай дууслаа. Сургалтын төвийн хамт олондоо баярлалаа.”
profile
Энхболд
“Чадварлаг хамт олонтой хамтран ажиллахад таатай байлаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.”
profile
Баясах
“Лабораторийн орчноо хамгийн сайн бүрдүүлсэн газар шүү.”
profile
Шинэбаяр
“Docker & Kubernetes сургалтанд хамрагдлаа. Сургалтын чанарт сэтгэл хангалуун байлаа.”
profile
Соёомбо
“Сургагч багшийн мэдлэг, ур чадвар, сургалтын өгөөж болон сургалтын орчин хангамж таалагдсан”
profile
Х. Уранцэцэг
“Сургалтанд хамрагдсандаа сэтгэл халуун байна. Сургалтын төвдөө амжилт хүсье.”
profile
Батцэрэн
“Шинэ зүйл сурсандаа баяртай, сэтгэл хангалуун байна.”
© 2023 ICT Training LLC