Posts

  • Home -
  • news -
  • Cisco CCNA оройн ангийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.
research
  • 09/24
  • 2020

Cisco CCNA оройн ангийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан сургалт юм. Сургалтын агуулгад сүлжээний бүтэц,бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон сүлжээний төхөөрөмжүүд дээр ашиглагддаг технологиуд багтана.

Уг сургалтанд хамрагдсанаар дотоод(LAN), гадаад сүлжээ (WAN), утасгүй сүлжээ (Wireless)-ий холболт,бүтэц зохион байгуулалт, тохиргоо болон аюулгүй байдал мөн сүлжээний автоматжуулалтын талаар ойлголттой болно.

enlightenedСургалтын мэдээлэл: 

Сургалт явагдах хугацаа: 2020.10.05-2020.11.06 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: ажлын 3 өдөр, 18:30-21:30, нийт 1 сарын хугацаанд үргэлжилнэ. 

Сургалтын хөтөлбөр: 

Сургагч багш: Б.Мөнхбаяр [Cisco CCNA, CCNP Enterprise, CCIE #61682 ]

Сургалтын төлбөр: 1,100,000₮ 

Олон улсын шалгалтын төлбөр: $195

Хөнгөлөлт: Сургалтандаа суугаад олон улсын шалгалтын төлбөрөөс 30%-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Суралцагч бүр гарын авлагаар хангагдана.