Posts

  • Home -
  • news -
  • Cisco CCNA сургалтын бүртгэл явагдаж байна
research
  • 07/24
  • 2020

Cisco CCNA сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын товч танилцуулга:

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан сургалт юм. Сургалтын агуулгад сүлжээний бүтэц,бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон сүлжээний төхөөрөмжүүд дээр ашиглагддаг технологиуд багтана.

Уг сургалтанд хамрагдсанаар дотоод(LAN), гадаад сүлжээ (WAN), утасгүй сүлжээ (Wireless)-ий  холболт,бүтэц зохион байгуулалт, тохиргоо болон аюулгүй байдал мөн сүлжээний автоматжуулалтын талаар ойлголттой болно. 

Сургалтын мэдээлэл: 

Сургалт явагдах хугацаа: 

Өдрийн анги: 2020.08.10-2020.08.15

Оройн анги: 2020.08.03-2020.09.04 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа:. 

Өдрийн анги: Даваа-Бямба 09:00-18:00

Оройн анги: 1, 3, 5 өдрүүдэд 18:30-21:30 

Сургагч багш: Б.Мөнхбаяр [Cisco CCNA, CCNP Enterprise, CCIE #61682 сертификаттай]


 

Cisco сургалтыг CCIE багшаас