Posts

  • Home -
  • news -
  • Pubg тоглоомын сүлжээг MikroTIK router дээр хэрхэн блок хийх вэ?
research
  • 04/20
  • 2020

Pubg тоглоомын сүлжээг MikroTIK router дээр хэрхэн блок хийх вэ?

Сүүлийн үед цахим орчинд Pubg тоглоомыг халах талаар хүмүүс их сэтгэгдэл үлдээх болсон. 

Тэгвэл та өөрийн болон байгууллагын MikroTIK Router төхөөрөмжийг ашиглан Pubg тоглоомын сүлжээг хэрхэн блок/хаалт хийхтэй холбоотой зааварчилгааг энэ удаагийн нийтлэлээс мэдэж авах болно. 

PUBG MOBILE ТОГЛООМНЫ СҮЛЖЭЭГ MIKROTIK ROUTER

ДЭЭР БЛОК/ХААХ/ ХИЙХ ЗААВАР

1. Mikrotik Router – ийн IP à Firewall хэсэг рүү орж шинэ Rule үүсгэнэ.

2. PUBG Mobile тоглоом нь UDP болон TCP –ийн дараах портуудыг ашигладаг тул бид дараах портууд руу хандаж буй IP хаягуудыг олж хаах хэрэгтэй.

  1. TCPà 522-540,17500,35000,9030,3013,10012,3013
  2. UDPà 10075,20000,17000-17500,9030,35000,17000,10246

3. Rule 1: TCP protocol –ийн дараах портууд руу хандалт хийгдэж байвал тухайн хандалтын ХҮЛЭЭН АВАГЧ (Destination)-ийн IP хаягийг ADDRESS-list үүсгэн бүртгэж авна

.

4. ACTION талбарын action хэсэгт ADD DST TO ADDRESS LIST –ийг сонгож, доор байрлах Address list хэсэгт PUBG Mobile –ийн серверийн IP хаягуудыг бүртгэж авах хаягийн жагсаалт үүсгэнэ. Дурын нэр өгөх боломжтой.

5. Rule 2: UDP protocol –ийн дараах портууд руу хандалт хийгдэж байвал тухайн хандалтын ХҮЛЭЭН АВАГЧ (Destination)-ийн IP хаягийг ADDRESS-list үүсгэн бүртгэж авна.

6. ACTION талбарын action хэсэгт ADD DST TO ADDRESS LIST –ийг сонгож, доор байрлах Address list хэсэгт PUBG Mobile –ийн серверийн IP хаягуудыг бүртгэж авах хаягийн жагсаалт үүсгэнэ. Дурын нэр өгөх боломжтой. 

7. PUBG MOBILE тоглоомны сервер лүү TCP болон UDP protocol-оор хандаж буй холболт дээр тулгуурлан уг тоглоомны серверийн IP хаягийг шүүж аван хаягийн жагсаалт үүсч байгааг дараах байдлаар харж болно.

8. Rule 3: PUBG MOBILE –ийн серверүүд рүү холбогдож буй TCP хандалтыг блок хийх шинэ Rule үүсгэн TCP protocol сонгож Advanced таб – ийн Dst.Address List: хэсэгт өмнө үүсгэсэн Address list –ийн нэрийг сонгоно.

i

ii. Action таб- ийн Action хэсгээс DROP сонголтыг сонгоно.

9. Rule 4 PUBG MOBILE –ийн серверүүд рүү холбогдож буй UDP хандалтыг блок хийх шинэ Rule үүсгэн TCP protocol сонгож Advanced таб – ийн Dst.Address List: хэсэгт өмнө үүсгэсэн Address list –ийн нэрийг сонгоно.

ii. Action таб- ийн Action хэсгээс DROP сонголтыг сонгоно.

Ингээд бидний үүсгэсэн Firewall-ийн дүрэм дараах байдлаар харагдаж байна.

Утаснаас шалгаж үзэхэд сервертэй холбогдож чадахгүй байна гэсэн мэдэгдэл харагдаж байна.

Санамж: Хэрэв гар утсан дээрээ vpn application ашиглаж pubg mobile тоглож буй тохиолдолд энэхүү арга нь блок хийх боломжгүй ба VPN ашиглаж тоглоом тоглох үед тухайн гар утасны интернетийн хурд удааширч хоцрогдол үүсэн тоглоход хүнрдэл үүсдэг. VPN application-ий холболтыг мөн Firewall дээр хаах боломжтой.

 

Нийтлэлийг бэлтгэсэн: Б.Мөнхбаяр 

[Cisco CCNA, CCNP Enterprise, CCS-EAII, CCS-ECore, CCIE #61682, MikroTIk MTCNA, EC-CEH v10]

 

-oOo-