Posts

  • Home -
  • news -
  • 24/7 сургалтын хэлбэрийг санал болгож байна
research
  • 03/25
  • 2020

24/7 сургалтын хэлбэрийг санал болгож байна

          Мэдээлэл технологийн хөгжил, хувьсал өдөр бүр, минут, секунт, хором, мөч бүр хурдацтайгаар явагдаж байгаагийн адилаар Инженерүүд бид ч мөн адил хором мөч бүр өөрийн үнэ цэнэ, мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлага үүсээд байна. 

          Өмнө нь бид зөвхөн тодорхой цагт, тодорхой газарт явагддаг танимын сургалтанд хамрагдаж байсан бол өнөөдөр интернет, техник, технологийн тусламжтайгаар олон улсын шаардлагад нийцсэн сургалтын агуулга, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай Монгол, гадаад багштайгаар хаанаас ч , хэзээ ч суралцах боломжтой видео, онлайн сургалтын хэлбэрийг танд санал болгож байна. 

Манай сургалтын хэлбэрүүдийн он цагийн хэлхээсийг дурдвал:
-2017 оноос эхлэн уламжлалт буюу танхимын сургалт;
-2018 оноос эхлэн Монголдоо анхлан онлайн live буюу Synchronous сургалт; 
-2019 оноос эхлэн Монголдоо анхлан Mixed буюу танхим болон Synchronous хосолсон сургалт;
-2020 оноос эхлэн Монголдоо анхлан Asynchronous буюу та хаанаас хэзээ үзэж болохоор онлайн сургалтыг явуулдаг боллоо.

Бид цаг үргэлж шинэлэг байж #EduTech салбартаа МАНЛАЙЛАГЧ байхыг хичээсээр байх болно.

Та манай Asynchronous сургалтын талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү. https://online.ict-training.mn/