Posts

  • Home -
  • news -
  • Wirless Ethical Hacking онлайн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.
research
  • 03/09
  • 2020

Wirless Ethical Hacking онлайн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

enlightenedWireless Hacking сургалт

Уг сургалтаар утасгүй сүлжээний ерөнхий ойлголтууд , протокол , халдлага , утасгүй сүлжээнд ашиглагддаг технологиудын талаар онолын болон практик туршилтыг хийж бодит мэдлэгийг эзэмшүүлнэ.

mailСургалтын мэдээлэл:
Сургалт явагдах хугацаа: 2020.03.14-ний өдөр
Сургалтын хэлбэр: Онлайн
Үргэлжлэх хугацаа: 09:00-18:00
Сургалтын төлбөр: 100,000₮

 

Сургалтын агуулга: 

-Wireless сүлжээ гэж юу вэ?
-Wireless сүлжээг илрүүлэх нь
-WLAN IEEE 802.11 протокол?
-Wireless Threat гэж юу вэ?
-WEP гэж юу вэ?
-IV халдлага хэрхэн хийгддэг вэ?
-WPA2 гэж юу вэ?
-Wireless DOS Attack хэрхэн хийгддэг вэ?
-Нууцлагдсан SSID -г илрүүлэх
-Packet Sniffing хэрхэн хийдэг вэ?
-MITM халдлагын тухай
-Rogue Access Points -г үүсгэх
-Evil Twins халдлага хэрхэн хийгддэг вэ?
-Near Field Communication (NFC) -н халдлага
-Radio-Frequency Identification System (RFID) гэж юу вэ?
-RFID Cloning хэрхэн хийдэг вэ?
-War Driving хэрэглүүрүүдийн талаар
-WPS PIN attack гэж юу вэ?
-Wireless Disassociation халдлага

Сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 75759997, 99922050 дугаараар холбогдоно уу.