Posts

  • Home -
  • news -
  • [System Center] сургалтын төвийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө
research
  • 01/01
  • 2020

[System Center] сургалтын төвийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

Сайн байна уу, 

Эрхэм харилцагч танд манай сургалтын төвөөс 2020 онд зохион байгуулах сургалтуудыг танилцуулж байна.