Posts

  • Home -
  • news -
  • C|EH сургалтын v10 -т нэмэгдсэн шинэчлэлтүүд
research
  • 04/16
  • 2018

C|EH сургалтын v10 -т нэмэгдсэн шинэчлэлтүүд

 

Cеrtified Ethical Hacking 2018 оны 3 -р сард цоо шинэ 10 -р хувилбараа зарласан билээ.

Ингээд та бүхэн шинэчлэлүүдтэй нь танилцана уу.