Posts

 • Home -
 • news -
 • Зуны түргэвчилсэн хөтөлбөрөөр явагдах CCNA R&S Сургалтын бүртгэл эхэллээ.
research
 • 06/20
 • 2017

Зуны түргэвчилсэн хөтөлбөрөөр явагдах CCNA R&S Сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Энэ зуны түргэвчилсэн хөтөлбөрөөр явагдах  CCNA R&S Сургалт маань хоёр төрлөөр явагдах бөгөөд Өдрийн болон Оройн ангийн сургалтууд тус тус явагдана. Энэхүү сургалтанд сууснаараа та сүлжээний анхан шатнаас эхлээд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн CCNA сертификаттай сүлжээний инженер болох болно.

Бүртгэл:  Өдрийн анги-8сарын 7-н хүртэл
                  Оройн анги-8сарын 14-н хүртэл
Төлбөр: 1,050,000₮
Хуваарь: Өдрийн анги (8 сарын 7-ноос  18-ны хооронд)   9:00-13:00
                 Оройн анги (8 сарын 14-ноос 31-ний хооронд)    18:30-21:30
Багш: Б.Баасандорж ( CCNA R&S, CCNP R&S, CCIE, CEHv9 ,Vmware DataCenter, Dell Network, MikroTik MTCNA & MTCRE)
Хичээлийн агуулга:

 1. Сүлжээний төрөл ангилал
 2. Сүлжээний төхөөрөмжийн үйлдлийн систем төрөл ангилал
 3. Үйлдлийн систем бүтэц ажиллагаа
 4. Шаталсан загвар 
 5. Хандалтын түвшин
 6. Сүлжээний холболтуудын хэлбэр
 7. Сүлжээний орчин /зэс орчны талаар/
 8. Сүлжээний орчин /шилэн каблийн орчны талаар/
 9. Сүлжээний орчинд хандах хандалтын арга хэлбэрүүд
 10. MAC хаягчлал
 11. Фрайм боловсруулалт бүтэц дамжуулалтын механизм
 12. Дотоод сүлжээнд хэрхэн өгөгдөл дамжигдаж байгааг хянах
 13. Сүлжээний түвшин IP толгойн мэдээлэл, бүтэц
 14. IP протоколын ашиглалт ангилал, сүлжээний хаягийн тооцоолол
 15. Руутер дотоод бүтэц
 16. Дэд сүлжээний хуваалт
 17. IPv6 протокол төрөл, ангилал онцлог
 18. Броадкаст домайн
 19. TCP & UDP протокол хэрэглээ онцлог
 20. Сүлжээний төхөөрөмж сонгох анхаарах зүйлс
 21. Сүлжээний найдвартай байдлыг хангах
 22. Сүлжээний аюулгүй байдал
 23. Сүлжээний аюул заналын төрлүүд
 24. Сүлжээний физик аюул занал
 25. Сүлжээний эмзэг сул талын төрлүүд                                                                                                                                      
 26. Сүлжээний malware төрлүүд
 27. Сүлжээний скан халдлагууд
 28. Сүлжээний хандалтын халдлагууд
 29. DoS халдлагууд
 30. Сүлжээний халдлагыг бууруулах
 31. Нөөцлөх, шинэчлэх
 32. AAA 
 33. Файрвал /галт хана/ төрөл онцлог
 34. Төгсгөлийн төхөөрөмжийн аюулгүй байдал
 35. Нууц үгийн бодлого
 36. Сүлжээний аюулгүй байдлын хангах тохиргоо 
 37. Сүлжээний аюулгүй алсын хандалт
 38. Сүлжээний гүйцэтгэл хэмжих, хянах
 39. CDP болон LLDP протоколуудын онцлог, ажиллагаа                                                                                                                  
 40. Vlan үүсгэх, устгах, удирдах олон vlan хооронд өгөгдөл дамжуулах
 41. 2 төхөөрөмжийн хооронд 2 болон түүнээс дээш vlan нэгэн зэрэг дамжүүлах арга хэлбэр онцлог
 42. Vlan автоматаар сүлжээгээр тараах
 43. Сүлжээний шаталсан загварчлалын танилцуулга, онцлог зохион байгуулалт
 44. Свитч төхөөрөмжийн хэлбэрүүд онцлог сүлжээнд хэрхэн ашиглагддаг                                                                  
 45. MAC хаяг Flooding халдлага
 46. DHCP Spoofing халдлага
 47. DHCP Spoofing халдлагаас сэргийлэх
 48. Port security ойлголт тохиргоо давуу тал
 49. Свитч spoofing халдлага
 50. Давхар таг-н халдлагаPrivate Vlan онцлог, давуу тал бодит хэрэглээ, Edge онцлог
 51. Vlan хооронд хэрхэн өгөгдөл дамжуулах арга хэлбэрүүд,
 52. Утасгүй сүлжээний загвар ажиллагаа
 53. Алсын хэрэглэгчийг таних системтэй хэрхэн ашигладаг арга хэлбэр
 54. Хэрэглэгчийн хандалтыг шалгаад зөв хэрэглэгчийн нэр нууц үг өгсөн тохиолдолд дамжуулах
 55. Мартсан нууц үгийг сэргээх
 56. Дамжуулалтын шийдвэр  
 57. Ачааллыг тэнцвэржүүлэх
 58. Статик замчлал
 59. Динамик замчлал
 60. Динамик замчлалын протоколууд
 61. Нөөц интернэт гарц зохион байгуулах
 62. WAN сүлжээний танилцуулга онцлог
 63. WAN сүлжээний танилцуулга онцлог
 64. Өгөгдөл шүүж зөвхөн зөвшөөрөгдсөн дата-г дамжуулна
 65. Стандарт шүүлтүүр тухай
 66. Өргөтгөсөн шүүлтүүрийн тухай
 67. Хаягийн хөрвүүлэлт арга хэлбэр механизм талаар
 68. Статик хаягийн хөрвүүлэлт
 69. Динамик хаягийн хөрвүүлэлт
 70. Порт forwarding
 71. VPN
 72. Динамик VPN
 73. Сайт хоорондын VPN
 74. Алсын хэрэглэгчийг VPN хандуулахGRE туннел
 75. IPSec протоколын талаар, туннелд хэрхэн яаж ашиглагддаг эсэх
 76. Өгөгдлийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, таних
 77. Логын төрөл ангилал лог серверлүү хэрхэн илгээх, лог хэрхэн уншиж ойлгох талаар
 78. Сүлжээний хяналтын протокол SNMP
 79. Сүлжээний трафикт анализ хийх
 80. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
 81. Сүлжээний зурвасын өргөн, мөргөлдөөн, хоцролт
 82. Сүлжээний пакетын алдагдал
 83. VoIP хэлбэр
 84. Пакетын дарааллын стратеги