Posts

  • Home -
  • news -
  • Хоёрдугаар ээлжийн MikroTik MTCNA сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.
research
  • 06/11
  • 2017

Хоёрдугаар ээлжийн MikroTik MTCNA сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.

Манай MikroTik MTCNA Хоёрдугаар ээлжийн сургалт маань амжилттай явагдаж дууслаа. Манай бүх сурагчид маань 100% MTCNA сертификатын шалгалтандаа амжилттай тэнцэж МАНАЙ СЕРТИФИКАТын буухайг үргэлжлүүллээ.