Posts

  • Home -
  • news -
  • Нэгдүгээр ээлжийн MikroTik MTCNA сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.
research
  • 06/08
  • 2017

Нэгдүгээр ээлжийн MikroTik MTCNA сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.

Манай MikroTik MTCNA нэгдүгээр ээлжийн сургалт маань амжилттай явагдаж дууслаа. Манай бүх сурагчид маань 100% MTCNA сертификатын шалгалтандаа амжилттай тэнцэж МАНАЙ СЕРТИФИКАТын буухайг үргэлжлүүллээ. Та ч бас бидний нэг байх боломжтой.