Posts

  • Home -
  • news -
  • MikroTik MTCNA болон MTCRE сургалтуудын бэлтгэл ажил дууслаа.
research
  • 05/29
  • 2017

MikroTik MTCNA болон MTCRE сургалтуудын бэлтгэл ажил дууслаа.

Манай сургалтанд хэрэглэгдэх төхөөрөмж болон сураглцагч нарт бэлэглэх аяга болон цамц.