Posts

  • Home -
  • news -
  • Linux Essentials
research
  • 04/19
  • 2017

Linux Essentials

Linux Administration Сургалт амжилттай явагдаж дууслаа.
Сургалтаар дараах сэдвийн хүрээнд үзлээ. Бүх хичээллээ шууд үйлчилгээнд ашиглах боломжтойгоор практик сургалт орлоо.
Сервер суулгалт
DHCP сервер суулгалт, тохиргоо
Package манежмент
Remote Administration
Network Basic
Network Authentication
DNS сервер суулгалт, тохиргоо
Firewall тохиргоо
Web сервер (Basic, PHP MySQL, HTTPS, Wordpress)
FTP сервер
Samba сервер тохиргоо
VPN (OpenVPN)
Email сервер суургалт, тохиргоо
Мониторинг
Backup (Auto script)