Posts

  • Home -
  • news -
  • Get certified self
research
  • 04/19
  • 2017

Get certified self

Бие даан CEH V9 сурах хүсэлтэй залуусд зориулсан дараагийн багц. Энэхүү багцад 700$ үнэтэй шалгалт , болон хичээл дээр хэрэглэгддэг бүх зүйл багтсан байгаа.