Posts

 • Home -
 • news -
 • Сүлжээний Хөгжүүлэгчийн чадварууд ба Cisco DevNET
research
 • 04/19
 • 2021

Сүлжээний Хөгжүүлэгчийн чадварууд ба Cisco DevNET

Сүлжээний хөгжүүлэгчийн чадварууд ба Cisco DevNet

Мэдээлэл технологийн салбар хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед сүлжээний инженерүүд бид ч мөн адил даган хөгжих шинэ үүд хаалга нээгдэж байгаа билээ. Энэ удаагийн нийтлэлээр та бүхэнд орчин үеийн сүлжээний инженерийн заавал эзэмшсэн байх ёстой чадварууд болон сүлжээний хөгжүүлэгч болоход чиглүүлэх Сиско компаниас гаргасан цоо шинэ “DevNet Associate” хэмээх сургалтын талаар танилцуулж байна.

Орчин үеийн сүлжээний инженерийн заавал эзэмшсэн байх чадварууд

Software Defined Network (SDN) гарч ирсэнээр сүлжээний төхөөрөмжүүдийг төвлөрсөн нэг цэгээс удирдах, тохируулах, хянах боломжтой болсон.  Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг нэгдсэн нэг  Controller- оор удирдахаас гадна сүлжээний автоматжуулалтыг хэрэгжүүлэх цоо шинэ боломж гарч ирлээ. Байгууллагын сүлжээндээ автоматжуулалт хэрэгжүүлэхийн тулд та сүлжээний инженерээс сүлжээний хөгжүүлэгч болох шаардлагатай. Сүлжээний хөгжүүлэгч болохын тулд зайлшгүй эзэмшсэн байх чадваруудыг үе шатаар нь ангилж харууллаа:

Эхний шат:

 • Python – програмчлалын хэл
 • REST APIs – аппликейшн хооронд өгөгдөл дамжуулах интерфейс
 • JSON/XML – өгөгдлийн формат
 • Git/GitHub – version control system

Хоёр дахь шат:

 • Linux Skills
 • Ansible
 • Docker
 • NETCONF/YANG

Гурав дах шат:

 • Linux Networking
 • Container Networking
 • NFV

Нэмэлтээр:

 • Network controllers
 • IOT Networking
 • Cloud Networking
 • NFV
 • DevOps

Эдгээр чадваруудыг эзэмшиж чадвал та аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал болох Digital Transmission-нд шилжиж буй бизнессийн байгууллага мөн томоохон компаниудад дутагдаж байгаа, шаардлагатай байгаа орчин үеийн сүлжээний инженер болох болно.

DevNet Associate гэж юу вэ?

Дээрх чадваруудыг эзэмшүүлэхийн тулд мэдээлэл технологийн сургалтаар дэлхийд тэргүүлэгч Сиско компаниас “DevNet Associate“ сургалтыг 2020 онд шинээр гаргаж ирсэн билээ. DevNet Associate сургалт нь сүлжээний инженерт програм хөгжүүлэгчийн чадвар олгох, сүлжээний инженерээс хөгжүүлэгч болгоход зориж байгаа юм.

DevNet сургалтанд хэн хамрагдах боломжтой вэ?

Дараах ажлын байранд ажиллаж байгаа эсвэл ажиллахаар сонирхож буй хүмүүс энэхүү сургалтанд хамрагдаж боломжтой. Үүнд:

 •  Junior Developer/Developer
 • Test Development Engineer
 • Junior Software Engineer
 • Junior Application Developer
 • Junior Automation Engineer/Automation Engineer
 • Junior Cloud Developer
 • Junior DevOps Engineer

 

Сүлжээний инженерүүдийн хамгийн сайн мэддэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн серфитикатын шатлал бол CCNA - CCNP -CCIE юм. Үүнтэй мөн адилаар DevNet Associate - DevNet Professional -DevNet Expert гэсэн хөгжүүлэгчдэд зориулсан шинэ шатлалууд Сиско гаргаж өнгөрсөн жил олон нийтэд танилцуулсан билээ. Хөгжүүлэгч болох анхан шатны шалгалт нь DevNet Associate бөгөөд дараагийн шат нь DevNet Professional юм. DevNet Professional болохын тулд үндсэн “Core” шалгалт өгөхөөс гадна та бүхэн дараах чиглэлүүдээс өөрсдийн сонирхсон салбарынхаа шалгалтыг өгөх боломжтой. Үүнд:

 • DevNet Enterprise Automation
 • DevNet Data Center Automation
 • DevNet Service Provider Automation
 • DevNet Security Automation
 • DevNet Collaboration Automation
 • DevNet IoT
 • DevNet WebEx
 • DevNet DevOps

Уг сургалтанд хамрагдсанаар та дараах чадваруудыг эзэмшинэ:

 • Програм хөгжүүлэгчийн чадварууд (python, git, JSON)
 • REST API ашиглах чадвар
 • Container болон microservices, CI/CD –ийн талаар ойлголт
 • Сүлжээний автоматжуулалт ба DevOps чадварууд
 • Сиско –ийн шинэ платформуудын талаарх мэдлэг

Сургалт дараах 6 агуулгаас бүрдэнэ.

 1. Software Development and Design (15%)
 2. Understanding and Using APIs (20%)
 3. Cisco Platforms and Development (15%)
 4. Application Deployment and Security (15%)
 5. Infrastructure and Automation (20%)
 6. Network Fundamentals(15%)

Дээрх агуулгуудаас Network fundamentals – аас бусад бүх агуулгууд сүлжээний инженерүүдийн хувьд  цоо шинэ ойлголтууд учир сонирхолтой байх болно. Бүх агуулгууд дотороо лекц болон практик лабораторуудтай. Мөн сүлжээний талаар ерөнхий ойлголтгүй хэрнээ хөгжүүлэгч болохыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй учир нь нийт сургалтын агуулгын 15% -ийг сүлжээний үндсэн суурь ойлголт эзэлнэ.

 

Бэлтгэсэн: Б. Мөнхбаяр

Монгол Инженер - Дэлхийн Инженер

-oOo-