Posts

  • Home -
  • news -
  • EC-Council CEHv11 сургалтын бүртгэл эхэллээ
research
  • 03/18
  • 2021

EC-Council CEHv11 сургалтын бүртгэл эхэллээ

Систем Центр сургалтын төв нь Монголдоо Цор ганц EC-Council албан ёсны сургалтын төв бөгөөд EC-Council CEHv11 шинэчлэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд Ёс зүйт хакерын сургалтандаа элсэлт авч эхэллээ. 

Та манай сургалтын төвөөс зохион байгуулж буй EC-CEHv11 сургалтанд хамрагдсанаар та хакеруудын ашигладаг техник болон tool-үүдээр хангаж, мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн шиг байгууллагуудыг хакердах маягаар явагддагаараа онцлогтой. Сургалтаар Ёс Зүйт хакерын Хэрхэн мэдээлэл цуглуулах, Хэрхэн системүүдрүү нэвтрэх, Хэрхэн давуу эрх хэрхэн олж авах, Ирээдүйд дахин хандах арга замаа нээх, Бүх ул мөрөө устгах гэсэн 5н үе шатны талаар дэлгэрэнгүйг суралцах болно.

enlightenedСургалтын мэдээлэл: 

Сургалт явагдах хугацаа: 2021.04.05-2021.04.10

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: ажлын 5 өдөр, нэмэлтээр 8 цагийн үнэ төлбөргүй сургалт