Posts

  • Home -
  • news -
  • 2021-2022 оны сургалтын төлөвлөгөө
research
  • 12/28
  • 2020

2021-2022 оны сургалтын төлөвлөгөө

Эрхэм харилцагч та бүхэндээ манай сургалтын төвөөс 2021-2022 онд явагдах сургалтын төлөвлөгөөг хүргэж байна. 

Та бүхэн  танилцана уу.