Course List

  • Home -
  • Course List

RedHat System Administrator

course

Уг сургалтанд хамрагдсанаар та Red Hat Enterprise Linux орчинг удирдах гол ур чадвар, мэдлэгийг эзэмшинэ.