Course List

  • Home -
  • Course List

CompTIA A+ 1

course

Энэхүү сургалтаар та мэдээллийн технологийн ерөнхий суурь ойлголтыг анхан шатнаас нь эхлүүлэн суралцах бөгөөд энэ сургалт нь IT  салбарыг сонирхдог, энэ чиглэлээр карьераа эхлүүлэхээр төлөвлөж буй хэн бүхэнд зориулсан цогц хөтөлбөр юм.

 

Course Context

Lesson 1: Supporting Operating Systems – Үйлдлийн системийн тухай

Lesson 2: Installing and Configuring PC Components – Компютерийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд тохируулах суулгах

Lesson 3: Installing, Configuring, and Troubleshooting Display and Multimedia Devices – Мультимедиа төхөөрөмжүүдийг(процессор, дэлгэц,принтер…) суулгах тохируулах засварлах

Lesson 4: Installing, Configuring, and Troubleshooting Storage Devices – Стораж төхөөрөмжүүдийн бүтэц ажиллагаа

Lesson 5: Installing, Configuring, and Troubleshooting Internal System Components – Системийн дотоод бүтэц бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажиллагаа

Lesson 6: Installing, Configuring, and Maintaining Operating Systems – Үйлдлийн системийн ажиллагаа тохиргоо хадгалалтын тухай

Lesson 7: Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows – Microsoft Windows ажиллагаа

Lesson 8: Network Infrastructure Concepts – Сүлжээний дэд бүтэц, бүрэлдэхүүнүүд