Course List

  • Home -
  • Course List

Certified SOC Analyst

course

Certified SOC Analyst (CSA) нь SOC аюулгүй байдын анхан шатны програм юм. CSA нь итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн дагуу туршлагатай багшын заавраар тухайн суралцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан шаардлагатай техникийн ур чадварыг эзэмшихэд туслана.

Энэхүү хөтөлбөр нь нарийн ур чадвар шаардсан мэдлэг түүнд тулгуурласан шинэ боломжийг үүсгэн шинэ карьер бий болгоход тань туслах болно. Та 3 өдрийн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт хамрагдсанаар SOC аюулгүй байдлын талаарх үндсэн суурь мэдлэгтэй болохоос гадна SIEM deploy хийх зарчим, ахисан түвшний довтолгоог илрүүлэлт & хариу үйлдэл мөн лог удирдлага түүний харилцан хамаарлыг мэдэх боломжтой. Нэмж дурдахад суралцагч нь цаг алдалгүй SOC-ийн процессуудыг удирдан зохион байгуулах болон CSIRT (Computer Security Incident Response Team) –тэй хамтран шаардлагатай арга хэмжээг боловсруулах чадварт суралцана.

Course Outline:

Module 1 Security Operations and Management

Module 2 Understanding Cyber Threats, IoCs, and Attack Methodology

Module 3 Incidents, Events, and Logging

Module 4 Incident Detection with Security Information and Event Management (SIEM)

Module 5 Enhanced Incident Detection with Threat Intelligence Module 6 Incident Response