Course List

  • Home -
  • Course List

Wireless Ethical Hacking сургалт

Wireless Hacking

course

        Уг сургалтаар утасгүй сүлжээний ерөнхий ойлголтууд , протокол , халдлага , утасгүй сүлжээнд ашиглагддаг технологиудын талаар онолын болон практик туршилтыг хийж бодит мэдлэгийг эзэмшүүлнэ.


enlightenedСуралцагчдад тавигдах шаардлага: 

- Мэдээлэл технологийн анхан шатны мэдлэгтэй байх


enlightenedСургалт эхлэхийн өмнө дараах бэлтгэл ажлыг хангасан байна. Үүнд: 

- Хакинг орчноо бэлтгэх

- Kali суулгасан байх;

- Бүртгэлийн заавартай танилцсан байх.

 

Сургалтын агуулга: 

- Танилцуулга хичээл

- Wifi хүлээн авагч болон антен хэрхэн сонгох вэ?

- Протоколууд болон Суваг

- Утасгүй сүлжээний пакетууд

- Утасгүй сүлжээний интерфэйсийн төрлүүд

- Утасгүй сүлжээний хайлтын төрөл

 - Exploiting WEP

- Exploiting WPA2 

- Wireless Fuzzing

- Pyrit

- CowPatty

- Reconnaissance 

Б.Баасандорж 

Ажлын туршлага: 10+

Сертификат: 

2019-EC-Council Certified Ethical Hacking Master 2

2019- EC-Council Certified Instructor

2018- Expert Level Instructor сертификат

2018- Cisco CCIE сертификат

2018- Cisco CCIE Routing and Switching сертификат

2018- EC-Council Certified Penetration Testing Professional /CPENT/

2018- Check Point Certified Security Expert R80 Check Point Security

2018- Check Point Security Administrator сертификат

2018- MitroTik MNCINE сертификат

2018- CompTIA Security+ сертификат

2017- MitroTik MTCRE сертификат

2016- EC-Council Certified Ethical Hacker сертификат

2015- VMware Certified Professional 5 сертификат

2014- Cisco CCNP Enterprise, CCS-EAII, CCS-ECore сертификат

2013- Cisco CCNA сертификат