Course List

  • Home -
  • Course List

Web Hacking

Web Hacking training

course

Уг сургалтанд хамрагдсанаар та өөрийн вэбсайтын аюулгүй байдлыг хамгаалах, Вэб серверийг илрүүлж, эмзэг байдлыг тодорхойлох, Вэбсайтын нэвтрэлтийн туршилт хийх, Хортой payload үүсгэх түүнийг байршуулах, Вэб хүсэлтийг proxy ашиглан барьж авах болон Client-Side validation -г bypass хийх зэрэг мэдлэгийг эзэмших болно.

Сургалтын агуулга:
1 дэх өдөр :
✅ Вэбсайтын ерөнхий ойлголтууд
✅ Web Hacking гэж юу вэ?
✅ Вэб халдлагын төрлүүд
✅ Вэб Content Scanning гэж юу вэ?
✅ Вэб Cloning хэрхэн хийх вэ?
✅ Вэб Spidering хэрхэн хийдэг вэ?
✅ Вэбсайтруу яаж хүсэлт шиддэг вэ?
✅ Вэб серверийг илрүүлж , эмзэг байдлыг тодорхойлох нь

2 дахь өдөр:
✅ Вэбсайтын нэвтрэлтийн туршилт
✅ Вэбийн хүсэлтийг proxy ашиглан барьж авах
✅ Вэб Defacement гэж юу вэ?
✅ Хортой payload үүсгэх, байршуулах
✅ WebShell байршуулж холболт тогтоох
✅ Client-Side validation -г хэрхэн bypass хийдэг вэ?
✅ Вэбсайтруу Exploit хийх
✅ Туршилт хийж болох цоорхойтой вэбсайтууд
✅ Google Hacking Database -н cheat sheet