Course List

 • Home -
 • Course List

Oracle OCA

Oracle Database 12c gives enterprises multitenant architecture, unprecedented hardware and software efficiencies and performance and manageability ben

course

Oracle Database 12c нь 11g-ээс хойш 500 шинэ онцлог шинжийг нэмсэн бөгөөд энэ нь Oracle-ийн хэрэглэгчдэд Үүлэн тооцоолол, Big Data, Аюулгүй байдал болон хүртээмжид яг хэрэгтэй байгаа тэдгээр зүйлсэд тулгуурлан бүтээгдсэн юм. Oracle 12c-ийн шинэ multitenant контейнерийн өгөгдлийн сангийн функционал ажиллагааг ашиглан өгөгдлийн сангийн менежмент, засвар үйлчилгээг одоо байгаа аппликешнүүдэд өөрчлөлт оруулахгүйгээр, өгөгдлийн архивын процессийг автоматжуулахад туслах зорилгоор мөн автоматаар өгөгдөл автоматаар optimize хийх гэх мэт боломжуудтай.
 

Day 1
           1.0 Introduction
           2.0 Exploring the Oracle Database Architecture
           3.0 Oracle Database Management tools
           4.0 Managing the Database Instance
Day 2
           5.0 Configuring the Oracle Network Environment
           6.0 Administering User Security
           7.0 Managing Database Storage structures
           8.0 Managing Space
           9.0 Managing Undo Data
Day 3
           10.0 Managing Data Concurrency
           11.0 Implementing Oracle Database Auditing
           12.0 Backup and Recovery Concepts
           13.0 Backup and Recovery: Configuration
Day 4
           14.0 Performing Database Backups
           15.0 Performing Database Recovery
           16.0 Moving Data
           17.0 Performing Database Maintenance
Day 5
           18.0 Managing Performance
           19.0 Managing Performance: SQL tuning
           20.0 Using Resource Manager
           21.0 Using Oracle Scheduler
 

Oracle OCA сургалтыг манай олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Oracle Expert Ундрах-Оргил багш заах болно.


Ундрах-Оргил багшийн сертификатууд:

 

 • 2012 – Oracle Solaris 10 specialist
 • 2012 – Oracle Certified Professional, Oracle Solaris Cluster 3.2 System Administrator
 • 2012 – Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
 • 2012 – Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist
 • 2012 – Oracle Exadata Database Machine Field Delivery Support Consultant
 • 2012 – PTR/INT Oracle Exadata Database Machine X2-2, X2-8: Install and Maint Ed 1
 • 2013 – Sun x86 Server Support Consultant Certification – Field Delivery Assessment
 • 2013 – Sun Chip Multithreading (CMT) Servers Support Specialist Assessment – Field Support
 • 2013 – Sun Chip Multithreading (CMT) Servers Field Delivery Support Consultant
 • 2013 – Sun Blade Server Support Consultant Certification
 • 2013 – SPARC T5 Installation and Maintenance Certificate
 • 2013 – Oracle Solaris 10 System Administrator Certified Professional
 • 2013 – Oracle Solaris 10 network Administrator Expert
 • 2013 – Oracle Certified Associate, Oracle Solaris 11 System Administrator
 • 2013 – Exalogic Elastic Cloud Support Specialist
 • 2014 – Oracle Communications EAGLE Platform and Applications PreSales Specialist
 • 2016 – Oracle Communications Diameter Signaling Router Presales Specialist
 • 2017 – Oracle Exadata Database Machine Hardware Support ILT
 • 2018 – Oracle Exadata Database Machine and Cloud Service 2017 Certified Implementation Specialist
 • 2018 – Oracle Exadata Database Machine 2016 Software Configuration Specialist
 • 2018 – Oracle Exadata Database Machine 2016 Hardware Installation Specialist
 • 2018 – Oracle Database Cloud Service Operations Certified Associate
 • 2018 – Oracle Database Cloud Administrator Certified Professional
 • 2018 – Oracle Database Cloud Administrator Certified Associate
 • 2018 – Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
 • 2018 – Oracle Cloud Support Specialist
 • 2018 – Oracle Cloud Infrastructure Classic 2018 Certified Associate Architect
 • 2018 – Oracle Cloud Infrastructure Classic 2018 Certified Associate Architect
 • 2018 – Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c RAC and Grid Infrastructure Administrator