Course List

  • Home -
  • Course List

CCIE ENTERPRISE

CCIE сургалт нь сүлжээний технологиудын шийдэл, тохиргоо, сүлжээн дээр гарсан асуудлыг илрүүлэн шийдвэрлэх зэрэг эксперт түвшний чадварыг эзэмшүүлдэг.

course

CCIE ENTERPRISE  сертификат нь мэдээллийн технологийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Cisco Systems Inc-ийн хамгийн дээд түвшний сертификат юм. Уг сертификат нь олон улсад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн сүлжээний дэд бүтэц, технологийн талаар эксперт түвшний мэдлэг,туршлагатай гэдгийг баталгаа юм.

CCIE инженер болохын тулд дараах 2 шалгалтыг өгөх шаардлагатай:

1) CCIE ENTERPRISE Theory (400-101)
2) CCIE ENTERPRISE LAB


CCIE сургалт нь сүлжээний технологиудын шийдэл, тохиргоо, сүлжээн дээр гарсан асуудлыг илрүүлэн шийдвэрлэх зэрэг эксперт түвшний чадварыг
эзэмшүүлдэг.
 

Сургалтын агуулга:
1.0 Network Principles
             1.1 Network theory
             1.2 Network implementation and operation
             1.3 Network troubleshooting
2.0 Layer 2 Technologies
             2.1 LAN switching technologies
             2.2 Layer 2 multicast
             2.3 Layer 2 WAN circuit technologies
3.0 Layer 3 Technologies
             3.1 Addressing technologies
             3.2 Layer 3 multicast
             3.3 Fundamental routing concepts
             3.4 RIP [v2 and v6]
             3.5 EIGRP [for IPv4 and IPv6]
             3.6 OSPF [v2 and v3]
             3.7 BGP
             3.8 ISIS [for IPv4 and IPv6]
4.0 VPN Technologies
             4.1 Tunneling
             4.2 Encryption
5.0 Infrastructure Security
             5.1 Device security
             5.2 Network security
6.0 Infrastructure Services
             6.1 System management
             6.2 Quality of service
             6.3 Network services
             6.4 Network optimization
7.0 Evolving Technologies v1.1
             7.1 Cloud
             7.2 Network programmability (SDN)
             7.3 Internet of things (IoT)
LAB:
1.0 Layer 2 Technologies
             1.1 LAN switching technologies
             1.2 Layer 2 Multicast
             1.3 Layer 2 WAN circuit technologies
             1.4 Troubleshooting layer 2 technologies
2.0 Layer 3 Technologies
             2.1 Addressing technologies
             2.2 Layer 3 Multicast
             2.3 Fundamental routing concepts
             2.4 RIP v2
             2.5 EIGRP [for IPv4 and IPv6]
             2.6 OSPF [v2 and v3]
             2.7 BGP
             2.8 Troubleshooting layer 3 technologies
3.0 VPN Technologies
             3.1 Tunneling
             3.2 Encryption
             3.3 Troubleshooting VPN technologies
4.0 Infrastructure Security
             4.1 Device security
             4.2 Network security
             4.3 Troubleshooting infrastructure security
5.0 Infrastructure Services
             5.1 System management
             5.2 Quality of service
             5.3 Network services
             5.4 Network optimization
             5.5 Troubleshooting infrastructure services
 

CCIE Routing & Switching сургалтыг манай олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн CCIE Instructor Б. Баасандорж болон Б. Мөнхбаяр багш заах болно.

Б.Баасандорж багшлах эрхийн сертификат:
            CCNA R&S Instructor
            CCNA Security Instructor
            CCIE Instructor
            CompTIA Security+ Instructor
            Certified Ethical Hacker Instructor
            Certified Security Analyst Instructor
            Certified EC-Council Instructor
Б. Мөнхбаяр багш:
            CCNA R&S
            CCNP R&S
            CCIE
            Certified Ethical Hacker
            MTCNA