Course List

 • Home -
 • Course List

Basic Python

Python бол энгийн синтакстай, хүчирхэг номын сан бүхий програмчлалын хэл юм.

course

Python бол энгийн синтакстай, хүчирхэг номын сан бүхий програмчлалын хэл юм. Энэ бол хөрвүүлэгдэх өргөн боломжтой програм бөгөөд дотроо
хүчирхэг дибагер болон профилер зэргийг агуулсан програмчлалын баялаг орчин бүхий хэл юм. Анхлан сурагчдад хялбар бөгөөд дата хайгуулын
олон шинжлэх ухааны салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Энэ сургалт нь өмнө нь програмчлалын хэлний туршлагагүй суралцагчдад зориулсан сургалт юм.
 

 • Data Structures and Algorithms
 • Strings and Text
 • Numbers, Dates, and Times
 • Iterators and Generators
 • Files and I/O
 • Data Encoding and Processing
 • Functions
 • Classes and Objects
 • Metaprogramming
 • Modules and Packages
 • Network and Web Programming
 • Concurrency
 • Utility Scripting and System Administration
 • Testing, Debugging, and Exceptions
 • C Extensions
 • Network programming
 • Packet crafting