Course List

  • Home -
  • Course List

CCNAv3.0 R&S

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан.

course

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан. Сургалтын агуулгад сүлжээний бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон сүлжээний төхөөрөмжүүд дээр ашиглагддаг технологиуд багтана.

Уг сургалтад хамрагдсанаар дотоод сүлжээний төхөөрөмж болох Свичийн ажиллагаа, үндсэн тохиргоо (VLAN, Inter-VLAN, PORT SECURITY, STP, LINK AGGREGATION г.м), гадаад холболтын төхөөрөмж болох Рутерийн ажиллагаа,үндсэн тохиргоо (DHCP, RIP, OSPF, EIGRP, VPN, STATIC ROUTING)-н талаар ойлголттой болно.

• Module 1: Building a Simple Network
• Module 2: Establishing Internet Connectivity
• Module 3: Implementing Scalable Medium Sized Network
• Module 4: Introducing IPv6
• Module 5: Troubleshooting Basic Connectivity
• Module 6: Implementing Network Device Security
• Module 7: Implementing an EIGRP-Based Solution
• Module 8: Implement a Scalable OSPF-Based Solution
• Module 9: Implementing Wide-Area Networks
• Module 10: Network Device Management
 

Instructor's CV

Baasandorj.B

 CCNA | CCNP | CCIE R&S | VMware DC | CEHv9 | Dell networking

Munkhbayr.B

CCNA | CCNP | CCIE R&S | MikroTik MTCNA | CEHv10