Course List

  • Home -
  • Course List

CCNA [NEW]

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан.

course

Энэхүү cургалт нь сүлжээний инженерүүд болон IP сүлжээний мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулсан сургалт юм. Сургалтын агуулгад сүлжээний бүтэц,бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон сүлжээний төхөөрөмжүүд дээр ашиглагддаг технологиуд багтана.

Уг сургалтанд хамрагдсанаар дотоод(LAN), гадаад сүлжээ (WAN), утасгүй сүлжээ (Wireless)-ий холболт,бүтэц зохион байгуулалт, тохиргоо болон аюулгүй байдал мөн сүлжээний автоматжуулалтын талаар ойлголттой болно.

Course Outline:

• Module 1: Building a Simple Network

• Module 2: Establishing Internet Connectivity

• Module 3: Implementing Scabable Medium Sized Network

• Module 4: Introducing IPv6

• Module 5: Troubleshooting Basic Connectivity

• Module 6: Implementing Network Device Security

• Module 7: Implementing an EIGRP-Based Solution

• Module 8: Implement a Scalable OSPF-Based Solution

• Module 9: Implementing Wide-Area Networks

• Module 10:Network Device Management

• Module 11: Network Virtualization

• Module 12: Network Automation

Instructor's CV

Baasandorj.B

 CCNA | CCNP Enterprise | CCIE R&S | VMware DC | CEHv9 | Dell networking

Munkhbayr.B

CCNA | CCNP Enterprise | CCIE R&S | MikroTik MTCNA | CEHv10